Apartamenty Skarpa w Złotowie

 

separator

 

Specyfikacja robót

Specyfikacja robót lokalu mieszkalnego i budynku

Charakter zabudowy

Budynek wielorodzinny wolnostojący z garażem podziemnym w Złotowie przy ul. Chojnickiej Budynek jednoklatkowy na planie zbliżonym do litery U zlokalizowany przy skarpie na początku ul. Chojnickiej Inwestycja prowadzona będzie na działce nr 352/31 o powierzchni minimum 2104m2.
Główne wejście do budynku usytuowane będzie od drogi dojazdowej.

Drugie wejście od ul. Chojnickiej. Budynek wyposażony będzie w windę łącząca wszystkie kondygnacje naziemne i kondygnację podziemną mieszczącą garaż wielostanowiskowy. Wszystkie mieszkania w budynku oraz część parkingów są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Rozwiązanie infrastruktury technicznej

Woda z miejskiej sieci wodociągowej,

Kanalizacja sanitarna do sieci miejskiej,

Kanalizacja deszczowa – odprowadzenie wód opadowych na teren posesji

Energia elektryczna – zasilanie z sieci energetycznej,

Centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa – indywidualne kotły gazowe.

Zakres robót i standard wykonania budynku

 

– Konstrukcja budynku: tradycyjna udoskonalona.
– Ściany kondygnacji podziemnej żelbetowe, wydzielonych pomieszczeń częściowo murowane (silikatowe lub inne);
– Ściany kondygnacji nadziemnych: zewnętrzne bloczki silikatowe lub z gazobetonu z izolacją cieplną, wykończone tynkiem cienkowarstwowym,
– ściany wewnętrzne pomiędzy lokalami murowane np. silikatowe, keramzytobetonowe lub z gazobetonu
– ścianki działowe w mieszkaniach murowane z bloczków gazobetonu na zaprawie klejowej
Stropy żelbetowe (płytowe lub gęstożebrowe);
– Dach stropodach drewniany z dachówką

Stolarka drzwiowa:

– drzwi do klatki schodowej z profili PCV,
– drzwi do pomieszczeń technicznych stalowe,
– Bramy do garażu wielostanowiskowego segmentowe, z napędem elektrycznym, sterowane pilotem
– Bramy do garaży indywidualnych uchylne przygotowane do zainstalowania sterowania i automatyki (dostawa i montaż automatyki nie wchodzi w zakres)

Stolarka okienna:

– klatki schodowe okna PCV;

Wykończenie posadzek:

– posadzka hali garażowej betonowa
– posadzka pomieszczeniach technicznych betonowa powierzchniowo wykończona lub z płytek gresowych,
– posadzka komórek lokatorskich/schowków/boksów betonowa powierzchniowo wykończona, – posadzki korytarzy oraz klatek schodowych z odpornych na ścieranie płytek gresowych<

Wykończenie ścian:

– ściany korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń technicznych: kondygnacje podziemne tynk cementowo wapienny III kat; kondygnacje nadziemne: tynk gipsowy lub cementowowapienny z gipsowanie i malowaniem.
– ściany garaży wielostanowiskowych i indywidulanych: żelbetowe lub murowane bez wykończenia
– Balustrady schodowe stalowe, malowane,

– Winda oddylatowana w klatce budynku;

– Instalacje elektryczne z osprzętem elektrycznym i z oprawami oświetleniowymi w częściach wspólnych.
– Wentylacja garaży grawitacyjna lub mechaniczna
– Garaże nieogrzewane

Wykończenia lokali mieszkalnych:

Wykończenie ścian i sufitów:
– tynki lub gładzie gipsowe lub cementowowapienne malowane ościeża drzwi nie tynkowane;
– lokalnie zabudowy z płyt gipsowo kartonowych;
– wysokość pomieszczeń minimum 2,50 m
– lokalnie zabudowa instalacji wentylacji, instalacji sanitarnych z płyt gipsowo kartonowych, w niektórych mieszkaniach mogą wystąpić lokalne obniżenia wysokości pomieszczenia lokalizacja wg. projektu,
– w łazienkach i WC ściany z tynku cementowowapiennego (przygotowane do położenia izolacji i płytek)
wymagane wykonanie przez Kupującego izolacji podpłytkowej;

Wykończenie posadzek:

– w mieszkaniach posadzka cementowa zatarta maszynowo
– w pomieszczeniach sanitarnych (łazienkach i wc) posadzka cementowa zatarta maszynowo.  wymagane wykonanie przez Kupującego izolacji podpłytkowej; na balkonach/loggiach płytka gresowa

Stolarka drzwiowa:

 

drzwi wejściowe do mieszkań w okleinie imitującej drewno, zamki z systemem MASTERKEY z wizjerem, klamką bez drzwi wewnętrznych i ościeżnic w mieszkaniach (za wyjątkiem drzwi ppoż)

Stolarka okienna:

– okna PCV z okuciami obwiedniowymi, z szybami zespolonymi; rozwierane uchylnorozwierane
– drzwi przy balkonach rozwiernouchylne, nawiewniki okienne lub ścienne
– lokale mieszkalne PCV z pakietem 2 szybowym, z okleiną imitującą drewno
– Balustrady balkonowe, tarasowe stalowe z wypełnieniem z materiału imitującego drewno;
– Instalacja wodnokanalizacyjna z rur z tworzyw sztucznych, do częściowej lub całkowitej zabudowy przez Kupującego, bez podłączeń odbiorników sanitarnych, punkty odbiorcze wod.kan. zabezpieczone korkami;
– bez białego montażu i armatury;
– Instalacja c.o.: z rur z tworzyw sztucznych grzejniki płytowe z głowicami termostatycznymi, lub (i) częściowo ogrzewanie podłogowe, w łazienkach grzejniki drabinkowe;

Instalacje elektryczne:

– jednofazowa 230 V, bez osprzętu elektr,bez opraw oświetleniowych (punkty oświetleniowe zakończone kostką);
– w kuchniach zasilanie do kuchenek elektrycznych trójfazowe 400 V (bez kuchenek elektrycznych);
– instalacje niskoprądowe: domofonowa, dzwonkowa;
– instalacje telewizyjna okablowanie mieszkań doprowadzone do mieszkania, pozostałe okablowanie oraz dostarczenie sygnału w gestii operatora;
– indywidualne liczniki energii elektrycznej, zimnej wody ;

Roboty zewnętrzne

 

– Drogi, chodniki osiedlowe, wjazdy do garaży z kostki betonowej,
– Parkingi z kostki betonowej oraz ażurowe betonowe;
– Zieleń: istniejący starodrzew, nowe nasadzenia, trawniki;
– Śmietnik osiedlowy zlokalizowany przy drodze dojazdowej

Uwagi:

W ciągach komunikacyjnych hali garażowej, w obrębie miejsc postojowych prowadzone są natynkowo lub w korytkach instalacje wodnokanalizacyjne, urządzenia wentylacji mechanicznej, instalacje gazowe i elektryczne ograniczające lokalnie wysokość pomieszczenia.

Miejscowo / lokalnie w komórkach lokatorskich jak i schowkach mogą być zlokalizowane zawory poszczególnych instalacji. Do zaworów tych musi być stały dostęp w razie zaistnienia awarii lub konieczności ich zamknięcia. Zawory te nie mogą być zabudowane, zasłonięte zastawione przez właściciela/użytkownika komórki lokatorskiej, schowka.

Kupujący, użytkownik lokalu zobowiązany jest do udostępnienia komórki/schowka/boksu przedstawicielom Administratora budynku oraz odsłonięcia zaworów w sytuacjach awaryjnych lub w celu przeprowadzenia napraw, konserwacji, modernizacji, serwisu.

Wszelkie koszty związane z odsłonięciem, udostępnieniem zaworów czy też odtworzeniem zabudowy ponosi Kupujący.

Roboty nieujęte w załączniku, Kupujący zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie.